มุมและชนิดของมุม

มุม  เกิดจากรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน จุดนี้เรียกว่า  จุดยอดมุม  รังสีแต่ละเส้นเรียกว่า แขนของมุม หน่วยวัดขนาดของมุมวัดเป็นองศา เขียนแทนด้วย ”  ํ ”
มุมอาจเกิดจากส่วนของเส้นตรงสองเส้นพบกันที่จุด ๆ หนึ่ง
ชนิดของมุม  แบ่งตามขนาดของมุมโดยเรียงลำดับตามขนาดของมุมจากไปใหญ่ได้ดังนี้
ชนิดของมุม           มุมแหลม              ขนาดของมุม     น้อยกว่า 90ํ
ชนิดของมุม           มุมฉาก                  ขนาดของมุม    90ํ
ชนิดของมุม           มุมป้าน                  ขนาดของมุม    ระหว่าง 90ํ กับ 180ํ
ชนิดของมุม           มุมตรง                   ขนาดของมุม     180ํ
ชนิดของมุม           มุมกลับ                  ขนาดของมุม     ระหว่าง 180ํ กับ 360ํ
ชนิดของมุม  มุมหมุนครบหนึ่งรอบ  ขนาดของมุม     360 ํ

…………………………………………..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s