การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดเมื่อมีการใช้แล้วไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ในระยะเวลาสั้นๆได้ และทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่หมดสิ้น แม้จะไม่มีวันหมด แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงสภาพได้ ซึ่งเมื่อเปลี่ยงแปลงสภาพแล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการดำรงชีพตามปกติ  ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายช่วยกันในการส่งเสริมและสนับสนุน

………………………………………………………..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s