ประโยคคำสั่ง(Command)

ประโยคคำสั่งมี 2 แบบ คือ Positive Imperative ให้ปฏิบัติตาม (Do)  และ Negative Imperative ห้ามปฏิบัติ (Don’t) ผู้ที่ปฏิบัติคือผู้ฟัง ลักษณะของประโยค ขึ้นต้นด้วยกริยาและจบประโยคด้วยเครื่องหมายจุลภาค  (Period/Full  stop)  บางประโยคก็ลงท้ายด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์  (Exclamation  mark)  ซึ่งบอกอารมณ์ของผู้พูด เช่น ตื่นเต้น ประหลาดใจ โกรธ กลัว หรือมีความสุข

………………………………………..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s