คำอุทาน

คำอุทาน  คือ   คำที่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูดที่เปล่งออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจแบ่งออกเป็น 2 ชนิด  คือ
1.  คำอุทานบอกอาการ  เป็นคำอุทานที่ใช้แสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ประเภทนี้มักใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แอ่นแอ๊น!  ว้าย!  ช่วยด้วย! เป็นต้น
2. คำอุทานเสริมบท  เป็นคำอุทานที่เสริมกับคำเดิมเพื่อให้เสียงของคำสละสลวยหรือเสรมความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แบ่งเป็น
–   คำที่เสริมกลางคำ เช่น วัดวาอาราม  ทุกข์ทนหม่นไหม้ เป็นต้น
–   คำที่เสริมเลียนเสียงเดิม  เช่น  หยูกยา  คันมือคันไม้  ลืมหูลืมตา เป็นต้น

…………………………………………………..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s