ประโยชน์ของแผนที่

แผนที่มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ ดังนี้
1.  ช่วยให้รู้จักที่ตั้งของประเทศ จังหวัด อำเภอ ภูเขา แม่นำ้ ตลอดจนสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น
2.  ช่วยให้เข้าใจลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น ภาคกลางมีที่ราบและแม่น้ำ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ภาคใต้มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ประชาชนมักประกอบอาชีพประมง เป็นต้น
3.  ช่วยในการเดินทาง แผนที่ที่นักเดินทางใช้ มักเป็นแผนที่ที่แสดงเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และบอกที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ
4.  ใช้เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด และประเทศ

………………………………………….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s