การอ่านในใจ

       การอ่านในใจ  คือ การอ่านที่มีจุดมุ่งหมายจะจับใจความอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งมีความสำคัญมากและใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้ที่มีความสามารถในการอ่านในใจจะเข้าใจและเรียนรู้เรื่องรู้ที่อ่านได้รวดเร็วกว่าการอ่านออกเสียง เพราะไม่ต้องกังวลกับการเปล่งเสียงให้ถกต้องตามอักขรวิธี
แนวปฏิบัติในการอ่านในใจ มีดังนี้

  1. ไม่ใช้นิ้วชี้ตามตัวอักษรขณะอ่าน
  2. กวาดสายตามองตัวอักษรจากซ้ายไปขวาอย่างรวดเร็ว
  3. ไม่อ่านย้อนหน้าย้อนหลัง
  4. มีสมาธิในการอ่าน ทำจิตใจให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่อ่าน
  5. ไม่ออกเสียง หรือทำปากขมุบขมิบ
  6. จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านให้ได้ โดยใช้วิธีตั้งคำถามสรุปเรื่องราวที่อ่าน เพื่อทดสอบความเข้าใจหลังจากอ่านจบ

……………………………………….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s