ความหลากหลายของพืช

ความหลากหลายของพืช  พืชมีความหลากหลาย บางชนิดก็มีดอก บางชนิดก็ไม่มีดอก ด้วยความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนี้ จึงมีการนำมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพืช โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. พืชมีดอกหรือพืชชั้นสูง  คือ พืชที่มีระบบท่อลำเลียงและเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีดอกเพื่อใช้สืบพันธุ์ เช่น กุหลาบ ดาวเรือง ทานตะวัน บัว ชบา เฟื่องฟ้า มะม่วง มะเขือ ฟักทอง พริก จอก แหน
2.พืชไม่มีดอกหรือพืชไร้ดอก  คือ พืชที่ไม่มีระบบท่อลำเลียงและเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะไม่มีดอกออกมา จึงต้องใช้วิธีอื่นๆ ช่วยในการสืบพันธุ์ เช่น มอส เฟิน ชายผ้าสีดา ปรงทะเล สนฉัตร สนสองใบ สนสามใบ แป๊ะก๊วย

………………………………………………..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s