Present Continuous Tense

Present Continuous Tense   (ปัจจุบันกาลที่กำลังเกิดขึ้น)  เป็นการบอกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด โครงสร้างประโยคประกอบด้วย

Subject  +  v. to  +  v. ing

ตัวอย่างประโยค
–  The cat is sleeping on the sofa.
–  The football players are playing football.

…………………………………………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s