สระในภาษาไทยมี ๒๑ รูป ๓๒ เสียง

สระทั้ง ๒๑ รูป  มีลักษณะดังนี้

 1. ะ        วิสรรชนีย์
 2. า        ลากข้าง
 3. ั          ไม้ผัดหรือไม้หันอากาศ
 4. ิ          พินทุ์อิ
 5. ่          ฝนทอง
 6. ”         ฟันหนู
 7. ๐        นฤคหิตหรือหยาดน้ำค้าง
 8. ็          ไม้ไต้คู้
 9. ุ           ตีนเหยียด
 10. ู           ตีนคู้
 11. เ          ไม้หน้า
 12. ใ          ไม้ม้วน
 13. ไ          ไม้มลาย
 14. โ           ไม้โอ
 15. ย           ตัว ยอ
 16. ว           ตัว วอ
 17. อ          ตัว ออ
 18. ฤ          ตัว รึ
 19. ฤา        ตัว รือ
 20. ฦ          ตัว ลึ
 21. ฦา        ตัว ลือ

……………………………………………….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s