สังคมศึกษา – ภูมิศาสตร์ ป.6

แผนที่  หมายถึง สิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลก ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น โดยแสดงลงบนวัตถุพื้นราบ เช่น กระดาษ ผ้า ด้วยการย่อส่วนให้มีขนาดตามที่ต้องการ และใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแทนสิ่งต่างๆบนพื้นผิวโลก

ชนิดของแผนที่
แผนที่สามารถจำแนกตามลักษณะของการใช้ได้ ดังนี้

1.เเผนที่ภูมิประเทศ เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดของพื้นผิวโลกและลักษณะความสูงต่ำของภูมิประเทศ ได้แก่ ภูเขา แม่น้ำ ทะเล ที่ราบสูง อาจแสดงด้วยสี เพื่อให้เห้นความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศ

2.แผนที่เฉพาะเรื่อง เป็นแผนที่ที่ทำขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะกิจ โดยใส่แต่เฉพาะข้อมูลที่ต้องการนำเสนอเท่านั้น เช่น
–  แผนที่เขตอากาศ  เป็นที่แสดงความแตกต่างของเขตอากาศ
–  แผนที่ทางหลวง    เป็นแผนที่แสดงเส้นทางหลวงสายต่างๆในประเทศ
–  แผนที่ท่องเที่ยว    เป็นแผนที่ที่จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำสถานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
–  แผนที่เศรษฐกิจ    เป็นแผนที่แสดงลักษณะการกระจายตัวของประชากรเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจ เช่น การประกอบอาชีพ
–  แผนที่ธรณีวิทยา   เป็นแผนที่แสดงลักษณะของเปลือกโลก เช่น รอยเลื่อยของหิน

3.แผนที่เล่ม เป็นแผนที่ที่ทำเป็นเล่ม ภายในเล่มประกอบด้วยแผนที่ต่างๆ เพื่อสะดวกในการใช้ เช่น แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ทางหลวง แผนที่รัฐกิจ เป็นต้น

 …………………………………………………………..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s