อักษรไทย 2

อักษรไทยใช้เขียนแทนเสียงในภาษา ดังนี้

เสียงแท้ 

เสียงแท้ใช้เขียนแทนด้วยสระ ซึ่งเป็นเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นเสียงดั้งเดิมของมนูษย์และเปล่งออกมาจากลำคอโดยตรง และริมฝีปากหรือลิ้นกระทบอวัยวะในปากเป็นเครื่องช่วย

เสียงแปร 

เสียงแปรใช้เขียนแทนด้วย พยัญชนะ ซึ่งเป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอ แล้วกระทบกับเพดาน ปุ่มเหงือก ฟัน และอาศัยอวัยวะอื่น เช่น จมูก ช่วยในการออกเสียง ทำให้เสียงแปรเปลี่ยนไป ได้แก่ เสียงพยัญชนะ ก ข ค เป็นต้น

เสียงดนตรี

เสียงดนตรี หรือเสียงผัน เป็นเสียงที่มีระสูง – ต่ำ คล้ายทำนองเสียงดนตรี เขียนแทนด้วยวรรณยุกต์

……………………………………………….

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s