เสียงพยัญชนะ

     พยัญชนะในภาษาไทยมี ๔๔ รูป แต่มีเสียงพยัญชนะเพียง ๒๑ เสียง เพราะพยัญชนะบางตัวมีชื่อต่างกัน แต่ออกเสียงว้ำกันหรือมีเสียงเดียวกัน ดังนี้

เสียง ก ได้แก่ ก                                               
เสียง ข ได้แก่ ข ฃ ค ฅ ฆ
เสียง ง ได้แก่ ง
เสียง จ ได้แก่ จ
เสียง ฉ ได้แก่ ฉ ช ฌ
เสียง ซ ได้แก่ ซ ศ ษ ส
เสียง ญ ได้แก่ ญ ย
เสียง ด ได้แก่ ด ฎ
เสียง ต ได้แก่ ต ฏ
เสียง ถ ได้แก่ ฐ ท ธ ฒ
เสียง น ได้แก่ น ณ
เสียง บ ได้แก่ บ
เสียง ป ได้แก่ ป
เสียง ผ ได้แก่ ผ พ ภ
เสียง ฝ ได้แก่ ฝ ฟ
เสียง ม ได้แก่ ม
เสียง ร ได้แก่ ร
เสียง ล ได้แก่ ล ฬ
เสียง ว ได้แก่ ว
เสียง อ ได้แก่ อ
เสียง ฮ ได้แก่ ฮ ห

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s