การเจริญเติบโต – วิทยาศาสตร์

วัยแรกเกิด    
มีอายุ ตั้งแต่ แรกเกิด – 3 ปี 
–  มีมวลโดยเฉลี่ย 3,100 กรัม
–  ลำตัวยาวประมาณ 50 เซนติเมตร
–  สัดส่วนของศีรษะต่อลำตัวเป็น 1 ต่อ 4
–  แขนขาสั้นและงออยู่แทบตลอดเวลา
–  กล้ามเนื้อยังมีน้อย และควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ได้
–  ผิวหนังอ่อนน่ม มีสีชมพู

 วัยก่อนวัยเรียน    
มีอายุ ตั้งแต่ 4 – 6 ปี 
–  รูปร่างจะค่อยๆ ยืดตัวออก
–  ฬบหน้าและศีรษะเล็กลงเมื่อเทียบกับขนาดของลำตัว
–  แขน ขา ลำตัว และคอเรียวยาวขึ้น
–  มือและเท้าจะใหญ่ขึ้นและแข็งแรง
–  อกและไหล่กว้างขึ้น แต่หน้าท้องแฟบลง
–  มีความสูงโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 7.5 เซนติเมตร

วัยเรียน    
มีอายุ ตั้งแต่ 7 – 12 ปี 
–  ค่ามวลโดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 กิโลกรัมต่อปี ส่วนสูงเพิ่มประมาณ 4-5 เซนติเมตรต่อปี
–  จะมีฟันแท้ขึ้นมาแทนที่ฟันน้ำนมที่หลุดไป ฟันน้ำนมจะเริ่มหักเมื่ออายุประมาณ 6 ปี

วัยรุ่น   
มีอายุ ตั้งแต่ 13 – 19 ปี 
–  จากวัยเรียนในช่วง 10-12ปี เด็กผู้หญิงจะเจริญเติบโตมากกว่าเด็กผู้ชาย พออายุ 13-14 ปี 
ซึ่งเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น เด็กผู้ชายจะโตทันเด็กผู้หญิง และจะเจริญเติบโตรวดเร็วกว่าเด็กผู้หญิง 
มวลและส่วนสูงจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงแรก วัยรุ่นจะมีความสูงอย่างรวดเร็วจนอายุได้ 25 ปี ส่วนสูงจะหยุดเจริญเติบโต

วัยผู้ใหญ่    
มีอายุ ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป 
–  ในวัยนี้ฟันกรามขึ้นครบทุกซี่แล้ว โดยเฉพาะฟันกรามซี่ที่ 3 จะขึ้นเป็นชุดสุดท้าย เมื่ออายุ 17-21 ปี
–  ส่วนวัยผู้ใหญ่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ 20 ปี จนถึงอายุประมาณ 60 ปี เป็นวัยที่ร่างกายหยุดการเจริญเติบโต

…………………………………………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s