โจทย์สมการ 5 – คณิตศาสตร์ ป.6

จงแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ หรือการหาร

1.  10  × y    =    160
10  ×   y   ÷   10   =    160  ÷   10
y    =    16
……………………………………………………………………
2. 0.8  ×  p    =    3.68
0.8  ×  p  ÷  0.8   =    3.68  ÷  0.8
p    =    4.6
……………………………………………………………………
3. 1,224  ÷  s    =    153
1,224  ÷  s  ×  s    =    153  ×  s
1,224    =    153  ×  s
1,224 ÷  153   =    153  ×  s  ÷  153
8    =    s
……………………………………………………………………
4. A  ÷ 100    =    9
A  ÷ 100  ×  100    =    9  ×  100
A    =    900
……………………………………………………………………
5. R  ×  1/20    =    15
R  ×  1/20  ÷ 1/20    =    15  ÷  1/20
R    =    300
……………………………………………………………………
6. 110  ×  t    =    6,380
110  ×  t   ÷  110  =    6,380  ÷  110
t    =    58
……………………………………………………………………
7. 10  ×   y    =    160
10  ×   y  ÷  10  =    160  ÷  10
y    =    16
……………………………………………………………………
8. N  ×  40    =    120
N  ×  40  ÷  40  =    120  ÷  40
N    =    3
……………………………………………………………………

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s