โจทย์สมการ 3 – คณิตศาสตร์ ป.6

พิจารณาว่า ข้อใดเป็นสมการที่มีตัวไม่ทราบค่า

  1. 145  ÷ n    =    15  – เป็นสมการมีตัวไม่ทราบค่า
  2. 88  +  128    =    ?
  3. 300  ×  2    =    600
  4. 810    =    9  × 90
  5. Y  –  248    =    693   – เป็นสมการมีตัวไม่ทราบค่า
  6. A  ×  128    =    1,489   – เป็นสมการมีตัวไม่ทราบค่า
  7. 150  × d    =    3,600   – เป็นสมการมีตัวไม่ทราบค่า
  8. 17  ×  14    =    238
  9. (ข +  120)  ×  52    =    9,999   – เป็นสมการมีตัวไม่ทราบค่า
  10. 50,000  ÷  10,000    =    5
………………………………………..
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s