โจทย์สมการ 1- คณิตศาสตร์ ป.6

จงพิจารณาประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ข้อใดเป็นสมการ และข้อใดบ้างเป็นอสมการ

  1. 15  +  7    =    22  –  สมการ
  2.  32  –  16    ≠    48  –  อสมการ
  3. 100  ÷ 5    ˂    60   –  อสมการ
  4. (55 / 2)  × 13    =    (55  × 13) / 2  –  สมการ
  5. 2.59    =    2  +  0.5  +  0.09  –  สมการ
  6. 3    ˃    11  ÷ (121 / 11)  –  อสมการ
  7. (12  –  6)  –  3    ≠    (12  –  6)  +  3  –  อสมการ
  8. (4 / 9)  +  (5 / 9)    ≠    (9 / 4)  +  (9 / 5)  –  อสมการ
  9. 64 ÷  8    =    8  –  สมการ
  10. (8  +  20)  +  14    =    8  +  (20  +  14)    -สมการ
……………………………………………….
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s