สมบัติการเท่ากันของสมการ – คณิตศาสตร์ ป.6

1.สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก จำนวนสองจำนวนที่เท่ากัน เมื่อนำจำนวนอีกจำนวนหนึ่งมาบวกแต่ละจำนวนที่เท่ากัน ผลบวกย่อมเท่ากัน
ถ้า A   =   B  แล้ว A + C  =  B + C

2.สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ จำนวนสองจำนวนที่เท่ากัน เมื่อนำจำนวนอีกจำนวนหนึ่งมาลบแต่ละจำนวนที่เท่ากัน ผลลัพธ์ย่อมเท่ากัน
ถ้า A   =   B  แล้ว A – C  =  B – C

3.สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ จำนวนที่เท่ากันสองจำนวน เมื่อนำจำนวนอีกจำนวนหนึ่งมาคูณแต่ละจำนวนที่เท่ากัน ผลคูณย่อมเท่ากัน
ถ้า A   =   B  แล้ว A คูณ C  =  B คูณ C

4.สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร จำนวนที่เท่ากันสองจำนวน เมื่อนำจำนวนอีกจำนวนหนึ่งมาหารแต่ละจำนวนที่เท่ากัน ผลหารย่อมเท่ากัน
ถ้า A   =   B  และ C ไม่เท่ากับ 0 แล้ว  A หาร C  =  B หาร C

…………………………………………………..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s