คำสรรพนาม – ภาษาไทย ป.6

คำสรรพนาม – คำที่ใช้เรียกแทนคำนาม แบ่งตามลักษณะการใช้ ดังนี้

1. บุรุษสรรพนาม คือ สรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ถูกกล่าวถึง ได้แก่
– สรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้แทนผู้พูด เช่น ฉัน กระผม ดิฉัน ข้าพเจ้า อาตมา ข้าพระพุทธเจ้า เป็นต้น
– สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนตัวผู้ฟัง เช่น เธอ ท่าน คุณ ใต้เท้า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท โยม เป็นต้น
– สรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้แทนตัวผู้ถูกกล่าวถึง เช่น เขา มัน ใคร เธอ ท่าน พระองค์ท่าน เป็นต้น

2. ประพันธสรรพนาม คือ สรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่กล่าวมาแล้วข้างหน้า ได้แก่คำว่า ที่ ซึ่ง อัน ผู้ เช่น
พระภิกษุ ผู้ ทรงศีลได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ

3. วิภาคสรรพนาม คือ สรรพนามที่ใช้แทนคำนาม บอกให้รู้ว่ามีคำนามอยู่หลายส่วน และแสดงกริยาร่วมกัน ได้แก่คำว่า บ้าง ต่าง ส่วน เช่น
ครูนั่งบนโต๊ะ ส่วน เด็กนั่งบนพื้น

4. ปฤจฉาสรรพนาม คือ สรรพนามที่ใช้แทนคำนามในประโยคคำถาม ได้แก่ ใคร อะไร ที่ไหน เช่น
ใคร ทำห้องเรียนสกปรก

5. นิยมสรรพนาม คือ สรรพนามที่ใช้แทนคำนาม หรือข้อความที่กล่าวมาแล้ว เพื่อชี้เฉพาะให้ชัดเจนขึ้น ได้แก่ นี่ นั่น โน่น ที่นั่น ที่นี่ เช่น
เขานั่งอยู่ ที่นั่น มาหลายชั่วโมงแล้ว

6. อนิยมสรรพนาม คือ สรรพนามที่ใช้แทนคำนามทั่วไป ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง ได้แก่ ใคร อะไร ไหน ผู้ใด เช่น
เราไม่มี อะไร จะกิน

………………………………………..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s