หลักการเติม s ท้ายกริยาใน Present Simple Tense – ภาษาอังกฤษ ป.6

หลักการเติม s ท้ายกริยาใน Present Simple Tense

1. เติม s ท้ายคำกริยาทั่วไป เช่น
Wipa speaks English very well.
(วิภา พูดภาษาอังกฤษได้ดี)

The cat runs very fast.
(แมววิ่งเร็วมาก)

2. เติม es ท้ายคำกริยาที่ลงท้ายด้วย o, x, s, ss, sh, ch เช่น
Malee always goes to school very early.
(มาลีไปโรงเรียนเช้ามาทุกวัน)

My father picks me up from school every evening.
(พ่อของฉันมารับฉันที่โรงเรียนทุกเย็น)

3. กริยาที่ลงท้ายด้วย y ถ้าหน้า y เป็นสระ (a, e, i, o, u) ให้เติม s เช่น
Somchai stays at home on Sunday.
(สมชายอยู่ที่บ้านในวันอาทิตย์)

4. กริยาที่ลงท้ายด้วย y ถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น
The baby cries every night.
(ทารกร้องไห้ทุกคืน)

…………………………………………..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s