ระบบย่อยอาหาร – วิทยาศาสตร์ ป.6

ระบบย่อยอาหาร

อวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารมีดังนี้
1. ปาก – เป็นอวัยวะแรกที่อาหารเคลื่อนเข้าสู่ระบบย่อยอาหาร ภายในปากประกอบด้วย ฟัน ซึ่งจะบดเคี้ยวให้อาหารมีขนาดเล็กลง ลิ้นและน้ำลายที่จะทำหน้าที่คลุกเคล้าอาหารให้เข้ากัน และต่อมน้ำลาย จะผลิตน้ำลาย ซึ่งมีเอนไซม์ชื่อ อะไมเลส ที่จะสามารถย่อยแป้ง ให้เป็น น้ำตาล

2. กระเพาะอาหาร – เป็นส่วนที่ย่อยอาหารต่อจากปาก โดยอาหารจะเคลื่อนจากปากมาสู่กระเพาะอาหารโดยผ่านหลอดอาหาร ที่จะบีบตัวให้อาหารเคลื่อนที่ลงมาสู่กระเพาะอาหารได้ อาหารจะถูกย่อยให้มีขนาดเล็กลง โดยน้ำย่อยและการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหาร อาหารที่ถูกย่อยจกกระเพาะอาหารแล้วจะมีลักษณะเหลวนิ่ม

3. ล้ำไส้เล็ก – หลังจากที่กระเพาะอาหารย่อยอาหารจนมีลักษณะเหลวนิ่มแล้ว ก็จะถูกสิ่งต่อมาที่ลำไส้เล็ก ซึ่งที่นี่สารอาหารจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมากที่สุด น้ำย่อยในลำไส้เล็กสามารถจอย่อยอาหารได้หลายชนิด โดยน้ำย่อยจากลำไส้เล็ก น้ำย่อยจากตับอ่อน และน้ำย่อยจากตับ เมื่ออาหารถูกย่อยจนละเอียดแล้ว จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านเส้นเลือดฝอยที่อยู่บริเวณนั้นอยู่มากมาย จากนั้น อาหารบางส่วนที่ไม่สามารถย่อยได้แล้ว จะถูกส่งต่อไปยังสำไส้ใหญ่

4. ลำไส้ใหญ่ – อาหารที่เคลื่อนมาสู่ลำไส้ใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ไม่สามารถย่อยได้อีกต่อไปแล้ว หรือที่เราเรียกว่า กากอาหาร ในที่ลำไส้ใหญ่นี้ จะไม่มีการย่อยเกิดขึ้น แต่จะมีการดูดซึ่มน้ำและแร่ธาตุบางอย่างจากกากอาหารสุ่ร่างกาย จากนั้น กากอาหารที่ถูกย่อยแล้วจะเคลื่อนออกจากร่างกาย ผ่านทวารหนักเป็นอุจจาระต่อไป

……………………………………………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s