การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่น

1. การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่น
เช่น

การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่น ของ 27,314
เรามาดูตัวอย่างการประมาณ ดังนี้  27,314  อยู่ระหว่าง 20,000 กับ 30,000
แต่อยู่ใกล้ 30,000 มากกว่า 20,000

เพราะฉะนั้น ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ  27,317 คือ 30,000

…………………………

การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่น ของ 52,985
เรามาดูตัวอย่างการประมาณ ดังนี้  52,985  อยู่ระหว่าง 50,000 กับ 60,000
แต่อยู่ใกล้ 50,000 มากกว่า 60,000

เพราะฉะนั้น ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ  52,985  คือ 50,000

…………………………

มาหัดทำโจทย์กันค่ะ

1. จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ 75,628
2. จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ 44,999
3. จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ 56,410
4. จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ 28,973
5. จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ 84,250

…………………………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s