การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้าน

1. การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้าน
เช่น

การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้าน ของ  6,543,800
เรามาดูตัวอย่างการประมาณ ดังนี้  6,543,800  อยู่ระหว่าง 6,000,000 กับ 7,000,000
แต่อยู่ใกล้ 7,000,000 มากกว่า 6,000,000

เพราะฉะนั้น ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านของ  6,543,800 คือ 7,000,000

…………………………

การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้าน ของ 9,498,215
เรามาดูตัวอย่างการประมาณ ดังนี้  9,498,215  อยู่ระหว่าง 9,000,000 กับ 10,000,000
แต่อยู่ใกล้ 9,000,000 มากกว่า 10,000,000

เพราะฉะนั้น ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านของ  9,498,215  คือ 9,000,000

…………………………

มาหัดทำโจทย์กันค่ะ

1. จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านของ 14,946,816
2. จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านของ 33,444,555
3. จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านของ 99,550,888
4. จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านของ 105,300,123
5. จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านของ 8,784,540

…………………………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s