การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสน

1. การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสน
เช่น

การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสน ของ  175,490
เรามาดูตัวอย่างการประมาณ ดังนี้  175,490  อยู่ระหว่าง 100,000 กับ 200,000
แต่อยู่ใกล้ 200,000 มากกว่า 100,000

เพราะฉะนั้น ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของ  175,490 คือ 200,000

…………………………

การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสน ของ 309,500
เรามาดูตัวอย่างการประมาณ ดังนี้  309,500  อยู่ระหว่าง 300,000 กับ 400,000
แต่อยู่ใกล้ 300,000 มากกว่า 400,000

เพราะฉะนั้น ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของ  309,500  คือ 300,000

…………………………

มาหัดทำโจทย์กันค่ะ

1. จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของ 2,450,900
2. จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของ 50,891,500
3. จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของ 12,444,444
4. จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของ 945,318
5. จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของ 475,111

…………………………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s