ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ป.6 เทอม 1

 1. Alphabet – อักษรในภาษาอังกฤษ
 2. การเทียบอักษรไทย กับ อักษรอังกฤษ
 3.  พยัญชนะคู่
 4. การเทียบสระในภาษาไทย กับภาษาอังกฤษ
 5.  My Story
 6. Going Shopping
 7. Good Health
 8. Animals
 9. The Beautiful World
 10. Our Neighbors
 11. We are friends
 12.  Famous People
 13. My Plan
 14. Good Chidren

Grammar
1. Present Simple Tense
2. หลักการเติม s ท้ายกริยา Present Simple Tense
3. คำบอกเวลา Present Simple Tense

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s